None

Trwa szkolenie żołnierzy wyznaczonych do udziału w X zmianie PKW Irak.

10 zdjęć w galerii
Żołnierze X zmiany PKW Irak wciąż doskonalą swoje umiejętności przed wyjazdem w rejon misji. Żołnierze przygotowujący się do realizacji zadań w ramach X zmiany PKW Irak brali udział w szkoleniu, które obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczną realizację zadań. Zajęcia prowadzone były między innymi przez żołnierzy jednostki wojsk specjalnych AGAT
Przyszli uczestnicy misji ćwiczyli reakcje na wypadek niespodziewanego kontaktu ogniowego i  najechania na minę pułapkę. W dalszej części szkolenia ćwiczone były czynności na wypadek naruszenia systemu ochrony oraz ostrzału  bazy. Intensywne szkolenie to podstawowy warunek dobrego przygotowania do realizacji zadań mandatowych w rejonie misji.
Fot. Archiwum 7BOW