None

Przekazanie obowiązków Dowódcy 7. Brygady Obrony Wybrzeża

15 zdjęć w galerii
29 września 2020 roku w Słupsku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego. Dotychczasowy dowódca gen. bryg. Rafał Ostrowski decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na kolejne stanowisko służbowe i przekazał dowodzenie brygadą płk. Michałowi Kuraczykowi. W uroczystości przekazania dowodzenia uczestniczył Dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Maciej Jabłoński, który przyjął meldunek o zdaniu i objęciu dowodzenia. Żegnając się z brygadą gen. bryg. Rafał Ostrowski podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za wspólną pracę i służbę. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż obejmując stanowisko dowódcy 7BOW cieszył się, że jego kariera zatoczyła koło i wrócił do jednostki w której przez kilka lat pełnił już służbę na stanowisku zastępcy dowódcy brygady. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne uroczystość odbyła się bez zaproszonych gości nie mniej jednak gen. bryg Rafał Ostrowski podziękował również wszystkim, którzy wspierali brygadę a ze względu na sytuację epidemiologiczną nie mogli uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Oprawę uroczystości uświetniła obecność Orkiestry Wojskowej z Koszalina.
Fot. Archiwum 7.BOW