Garnizon Słupsk, Lębork, Trzebiatów

Zasięg terytorialny Garnizonów Słupsk, Lębork, Trzebiatów

wynikający z Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MON w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.

Garnizon Słupsk – Dowódca Garnizonu płk dypl. Rafał OSTROWSKI

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiatowy)
Powiaty: bytowski, Słupsk, słupski (gminy Słupsk, Damnica, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Główczyce, Dębnica Kaszubska)

Garnizon Lębork – Dowódca Garnizonu ppłk Kamil HOHM

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiatowy)
Powiaty: lęborski, Lębork ( gminy Lębork, Nowa Wieś Lęborska)

Garnizon Trzebiatów - Dowódca Garnizonu ppłk Sylwester KOWALSKI

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiatowy)
Powiaty: gryficki (część) z wyłączeniem gmin: Rewal, Trzebiatów (obręby:  Mrzeżyno 1, Mrzeżyno 2

Przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych od poniedziałku do czwartku w godzinach 08.00 - 15.00 oraz w piątki w godzinach 08.00 - 12.00.

Garnizon Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 44

Nieetatowy Komendant Garnizonu Słupsk
mjr Dariusz Kudyba
tel. 261-458-458,/ kom. służb 723 682 222

Oficer dyżurny: 261-458-422

Garnizon Lębork ul. Obrońców Wybrzeża 1
Nieetatowy Komendant Garnizonu Lębork
kpt. Michał Sobczuk
tel. 261- 468-703 / kom. służb. 509389451

Oficer dyżurny: 261-468-759

 

Garnizon Trzebiatów ul. Zagórska 21

Nieetatowy Komendant Garnizonu Trzebiatów
por. Bartłomiej Korkosz
tel. 261- 459-330 kom. służb. 723 682 448
723 682 448 Budynek Nr 19 pom.
Oficer dyżurny: 261-459-311

 

Nasze Garnizony