Garnizon Słupsk, Lębork, Trzebiatów

Zasięg terytorialny Garnizonów Słupsk, Lębork, Trzebiatów

wynikający z Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MON w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.

Garnizon Słupsk – Dowódca Garnizonu płk Roman KOPKA

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiatowy)
Powiaty: bytowski, Słupsk, słupski (gminy Słupsk, Damnica, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Główczyce, Dębnica Kaszubska)

Garnizon Lębork – Dowódca Garnizonu ppłk Michał PIETRZAK

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiatowy)
Powiaty: lęborski, Lębork ( gminy Lębork, Nowa Wieś Lęborska)

Garnizon Trzebiatów - Dowódca Garnizonu ppłk Dariusz NIEWIADOMY

Terytorialny zasięg właściwości dowódcy (powiatowy)
Powiaty: gryficki (część) z wyłączeniem gmin: Rewal, Trzebiatów (obręby:  Mrzeżyno 1, Mrzeżyno 2

Przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych od poniedziałku do czwartku w godzinach 08.00 - 15.00 oraz w piątki w godzinach 08.00 - 12.00.

Garnizon Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 44

Nieetatowy Komendant Garnizonu Słupsk
mjr Dariusz Kudyba
tel. 261-458-458,/ kom. służb 723 682 222

Oficer dyżurny: 261-458-422

Garnizon Lębork ul. Obrońców Wybrzeża 1
Nieetatowy Komendant Garnizonu Lębork
kpt. Michał Sobczuk
tel. 261- 468-703 / kom. służb. 509389451

Oficer dyżurny: 261-468-759

 

Garnizon Trzebiatów ul. Zagórska 21

Nieetatowy Komendant Garnizonu Trzebiatów
st. kpr. Mariusz KLIBER
tel. 261- 459-330 kom. służb. 723 682 448
723 682 448 Budynek Nr 19 pom.
Oficer dyżurny: 261-459-311

POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ "Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)


Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje Minister ON, a jej skład określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu, właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

W przypadku pozostałych uroczystości, o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład  zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień Ceremoniału Wojskowego.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:

- wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,

- dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego.

Informacja w sprawie orkiestr wojskowych:

Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 00-909 Warszawa, fax 261-873 259).