TOŻSAMOŚĆ

AK

AK
WOT kontynuuje wartości i tradycję Armii Krajowej. Pragniemy, tak jak żołnierze AK, służyć z oddaniem Polsce. Czynnie realizujemy ich misję poprzez obronę niepodległości Ojczyzny w ramach służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Szczególnym wzorem do naśladowania jest dla nas kapitan Adam Dedio, który jest patronem naszej brygady.
Od początku formowania wojsk obrony terytorialnej pewne było, że nasze tradycje lokowane będą w Armii Krajowej. AK była formacją ochotniczą o charakterze terytorialnym, podobnie jak dzisiejsze wojska OT.
gen. Władysław Kukuła, dowódca WOT