7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej podpisała porozumienie z Państwową Strażą Pożarną

1 zdjęcie w galerii
18 października odbyło się spotkanie pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotry Sochy z dowódcą 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej kmdr. Tomaszem Laskowskim
Podczas spotkania podpisano porozumienie, która określa zakres współdziałania obu jednostek m.in.: w zakresie wypracowania i doskonalenie procedur związanych z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń łączności znajdującego się na wyposażeniu Stron, korzystania z bazy szkoleniowej, udziału, organizacji i prowadzenia wspólnych ćwiczeń i szkoleń, wymiany materiałów szkoleniowych, doświadczeń z prowadzonych ćwiczeń, uwzględnienia w programach własnych szkoleń tematyki istotnej z punktu widzenia realizacji zadań Stron, które mogą być objęte zakresem współdziałania, współpracy kadry instruktorskiej, dydaktycznej oraz innych specjalistów w zakresie objętym współdziałaniem oraz udzielania wzajemnego wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb.

Maciej Szalbierz
7 PBOT

Foto: 7 PBOT