Zadania Brygady

6 Brygada Powietrznodesantowa jest doborowym, aeromobilnym związkiem taktycznym o wysokim stopniu rozwinięcia. Może wykonywać zadania jako desant spadochronowy lub prowadzić działania desantowo - szturmowe przy wykorzystaniu śmigłowców. Do podstawowych zadań Brygady zaliczyć należy:
 • uchwycenie oraz utrzymanie do czasu nadejścia sił głównych kluczowych punktów terenowych i rejonów położonych w głębi ugrupowania operacyjnego przeciwnika;
 • atakowanie i niszczenie lotnisk, lądowisk, baz, składów, magazynów i innych ważnych obiektów na głębokim zapleczu przeciwnika;
 • odblokowanie i wspieranie wojsk własnych, które znalazły się w okrążeniu;
 • dezorganizacja i niszczenie systemów dowodzenia, łączności, komunikacji, logistyki oraz odwodów zgrupowanych na tyłach przeciwnika;
 • prowadzenie działań opóźniających.
 • wsparcie operacji specjalnych;
 • prowadzenie Ewakuacji Personelu Niewojskowego w warunkach wymagających użycia siły.

 

Siły Brygady mogą także prowadzić działania w rozproszeniu. Działania takie wykonują małe pododdziały. Atakują one i niszczą stanowiska ogniowe artylerii, stanowiska dowodzenia, linie komunikacyjne oraz inne ważne obiekty przeciwnika. Dezorganizują także systemy zaopatrywania wojsk w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia walki.
 
Integralną, specyficzną sferę zadań, stanowią powinności Brygady, wykonywane w ramach Operacji Pokojowych ONZ i NATO. Do tego rodzaju zadań Jednostki wchodzące w skład 6 BPD, były przygotowywane poprzez uczestnictwo w międzynarodowych szkoleniach organizowanych dla sił zbrojnych państw uczestniczących w Programie Partnerstwa Dla Pokoju, a po przystąpieniu do NATO, w marcu 1999 roku, poprzez wielostronne ćwiczenia wojskowe Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Do podstawowych zadań wykonywanych przez Brygadę w trakcie Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych, prowadzonych w ramach ONZ i NATO, zaliczyć należy:
 • kontrolę i nadzorowanie postanowień układu rozejmowego, zawartego przez strony konfliktu;
 • ochronę i pomoc ludności cywilnej;
 • ochronę konwojów ludności cywilnej i organizacji humanitarnych;
 • służbę porządkową;
 • wypełnianie zadań logistycznych na rzecz kontyngentów wojskowych innych państw;
 
W wypadku trwającego konfliktu zbrojnego, Brygada przygotowana jest do prowadzenia działań taktycznych, w celu wymuszania pokoju (jak np. w Kosowie, w 2000 roku) oraz działań stabilizacyjnych (Irak 2004-05r. i Afganistan 2007-2012).