Sala Tradycji

Kultywowane tradycje 6 BPD znalazły swoje odbicie w treściach eksponowanych w Salach Tradycji i w ekspozycji Muzeum 6 BPD, które otworzyło swoje podwoje w 1975 roku. Placówka ta mieściła się początkowo w kompleksie koszarowym przy ul. Ułanów i dokumentowała dzieje "Czerwonych Beretów" od 1957 roku.
 
W końcu lat 80 - tych pojawiły się w niej eksponaty obrazujące życie i walkę spadochroniarzy 1 SBS oraz biografię ich Dowódcy, gen. bryg. Stanisława F. Sosabowskiego. Reaktywowanie Krakowskiego Okręgu Wojskowego w 1992 roku i związane z tym zmiany w dyslokacji jednostek na terenie Garnizonu Kraków, spowodowały, że Dowództwo 6 Brygady Desantowo - Szturmowej, musiało przenieść Muzeum do kompleksu koszarowego znajdującego się przy ul. Głowackiego. Tutaj, w budynku zajmowanym dotychczas przez rozformowany 8 batalion zabezpieczenia, przystąpiono do odtwarzania ekspozycji muzealnej, tym razem już na nowych zasadach i w zupełnie innym kształcie. Nowa ekspozycja miała akcentować przede wszystkim spadochroniarskie tradycje Brygady. W mniejszym natomiast zakresie ukazywać pozostałe tradycje związane z dziejami 6 Dywizji Piechoty z okresu II RP. oraz 6 PDP.
 
Obecnie Muzeum Spadochronowe 6 BPD (taka jest dzisiaj jego oficjalna nazwa), składa się z 3 sal wystawowych. Są one poświęcone tym Związkom Taktycznym, których tradycje dziedziczy Brygada zgodnie z Rozkazem Nr 1/MON z dnia 1.01.1991 roku. W Muzeum znajdują się sale poświęcone:
  • 6 Dywizji Piechoty (1919 – 1939)
  • 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (1941 – 1947)
  • 6 Pomorskiej Dywizji i Brygadzie Powietrzno-Desantowej (1957 – 1990)
  • oraz związane z dziejami 6 Brygady Desantowo-Szturmowej (1990 – 2010)

   

Plansze umieszczone na Sali przedstawiają dzieje tych związków taktycznych a eksponaty są w większości darami przekazanymi przez kombatantów i weteranów 6 DP, 1 SBS i 6 PDPD oraz byłych żołnierzy 6 BDSz i 6 BPD. Szczególnie cenne eksponaty ofiarował do Sali Tradycji Związek Polskich Spadochroniarzy, zrzeszających byłych żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej z siedzibą w Londynie.

  

Zgodnie z Wytycznymi Dowódcy Brygady, wszyscy żołnierze korpusu szeregowych zawodowych oraz żołnierze zasadniczej służby wojskowej muszą zapoznać się ze zbiorami Muzeum, a także wziąć udział w zajęciach poświęconych spadochroniarskim tradycjom naszego Związku Taktycznego. Znaczącą rolę w procesie kultywowania i popularyzowania tych tradycji odgrywa współpraca między Brygadą, a środowiskami skupiającymi weteranów 1 SBS i 6 PDP oraz byłych żołnierzy 6 PDPD i 6 BDSz. W 2005 roku muzeum zostało poddane remontowi, otrzymało nowe wyposażenie, a ekspozycja została poddana renowacji i wzbogacona o nowe treści.

  

Sala Tradycji służy do systematycznego prowadzenia zajęć z kształcenia obywatelskiego na temat: „Historia i Tradycje 6 BPD”, które prowadzone są z żołnierzami oraz żołnierzami NSR. Ponadto w sali organizowane są pożegnania żołnierzy odchodzących do rezerwy, lub innych jednostek. Ponadto Salę Tradycji zwiedzają w trakcie wizytacji Brygady Przełożeni wyższych szczebli dowodzenia oraz delegacje zagraniczne, które zapoznają się tutaj z dziejami, tradycjami 6 BPD.