6 BRYGADA POWIETRZNODESANTOWA

im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego

ul. Wrocławska 21
30-901 Kraków
tel. 261-13-74-55 (oficer dyżurny)
fax: 261-13-44-06