KODEKS SPADOCHRONIARZA
 
DOBRO OJCZYZNY
JEST DLA ŻOŁNIERZA
SPADOCHRONIARZA
WARTOŚCIĄ NAJWYŻSZĄ!
 
DOROBEK POKOLEŃ
SPADOCHRONIARSKICH
JEST ŹRÓDŁEM SIŁY MORALNEJ
SPADOCHRONIARZA!
 
SPADOCHRONIARZ JEST DUMNY
Z MOŻLIWOŚCI SŁUŻBY
W ELITARNEJ BRYGADZIE
SPADOCHRONOWEJ!
 
ŻOŁNIERZ SPADOCHRONIARZ
JEST ZAWSZE ZDYSCYPLINOWANY
I GOTOWY DO DZIAŁANIA!
 
ŻOŁNIERZ SPADOCHRONIARZ
NIGDY SIĘ NIE PODDAJE,
JEST ODWAŻNY I ZAWSZE DĄŻY
DO OSIĄGNIĘCIA CELU!
 
SPADOCHRONIARZ
JEST KOLEŻEŃSKI
I NIE POZOSTAWIA INNYCH
W POTRZEBIE!