Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej

cz. p. o. płk Artur WIATROWSKI