Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej

  Gen. bryg. Grzegorz Grodzki rozpoczął służbę wojskową w 1990 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W 1994 roku jako absolwent - podporucznik objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu czołgów w 14 Brygadzie Pancernej, a następnie zmieniając rodzaj wojsk wstąpił w szeregi 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, gdzie pełnił służbę na stanowiskach: dowódca szwadronu oraz Szef Sekcji (S-3). W uznaniu zasług został wyznaczony na stanowisko Specjalisty w Szefostwie Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych.

W latach 2004-2005 został skierowany na misję PKW EUFOR w Bośni i Hercegowinie, gdzie służył na stanowisku Szefa G3.

Służbę w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej rozpoczął w 2008 roku na stanowisku Dowódcy 18 batalionu powietrznodesantowego. Rok później został skierowany na misję w ramach PKW ISAF, gdzie podczas V zmiany dowodził 18bpd.

W 2010 roku został służbowo przeniesiony do Dowództwa Brygady na stanowisko Szefa Szkolenia, a następnie został ponownie skierowany do PKW ISAF, tym razem jako Dowódca 16 batalionu powietrznodesantowego. Kolejnym stanowiskiem gen. bryg. Grzegorza Grodzkiego było stanowisko Zastępcy Dowódcy Brygady.

W trakcie służby wielokrotnie podnosił swoje kwalifikacje w kraju, jak i za granicą: w 2002 roku po zakończeniu studiów w Akademii Obrony Narodowej uzyskał tytuł oficera dyplomowanego, a w 2010 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Dowódczo – Sztabowej Wojsk Lądowych Leavenworth (USA), a w 2014 r. w Akademii Obrony NATO ukończył Wyższy Kurs Polityki NATO. W 2018 roku został skierowany na studia podyplomowe do US Army War College, które ukończył w 2019 roku zdobywając tytuł magistra nauk wojskowych.

Gen. bryg. Grzegorz Grodzki jest żonaty i ma troje dzieci: córkę oraz dwóch synów.

18 listopada 2019 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej, a 1 marca 2020 r. został mianowany na stopień generała brygady.