AZE Czasza

/6bpd/u/c8/a7/c8a7be95-4e9c-4ff9-ab7c-a909031284ca/czasza1.jpg Amatorski Zespół Estradowy „CZASZA” powstał w 1983 roku, z inicjatywy oficerów odpowiedzialnych za działalność kulturalno – wychowawczą w 6 PDPD, wśród których należy wymienić przede wszystkim ówczesnego kpt. Jerzego CERĘ i jego bezpośredniego przełożonego płk. mgr. Wiesława NOWAKOWSKIEGO. Wychodząc naprzeciw ich postulatom, ówczesny Dowódca Dywizji, gen. bryg. Marian ZDRZAŁKA, podpisał w dniu 13 lutego 1983 r. Rozkaz o utworzeniu AZE „CZASZA”. Dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu oficerów prowadzących, spadochroniarze - muzycy uzyskali liczące się osiągnięcia w amatorskim ruchu artystycznym na Szczeblu Wojska Polskiego. Wśród nich na uwagę zasługują przede wszystkim takie, jak: Nagroda „Srebrnego Pierścienia na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeg - 87” oraz „Złotego Pierścienia” na festiwalu w 1990 r. Nasi muzycy byli także wielokrotnie wyróżniani na Przeglądach Amatorskiej Twórczości Żołnierskiej, organizowanych na szczeblu Wojska Polskiego oraz nieistniejących już dzisiaj, Warszawskiego i Krakowskiego Okręgów Wojskowych.

 

/6bpd/u/fb/97/fb974b7d-b65d-4c71-b09e-45554b7ca501/czasza2.jpg Kolejne pasmo sukcesów Zespołu przypadło na lata 90 - te XX stulecia. „CZASZA” zdobyła wtedy „Brązową Nutę” na Arsenale Artystycznym W.P. „Gdynia - 94”, Nagrodę Szefa Sztabu Generalnego na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Kołobrzeg - 95” oraz zajęła I miejsce i otrzymała „Bursztynową Nutę” na Festiwalu zorganizowanym w Kołobrzegu w 1997 roku. Zespół składa się wyłącznie z muzyków amatorów, którzy nie tylko bawią grą i piosenką swoich kolegów, ale także szkolą się, by sprostać obowiązkom na zajmowanych stanowiskach służbowych. Obecnie w skład AZE „CZASZA” wchodzi grupa instrumentalno - wokalna oraz grupa estradowa. Spadochroniarze - muzycy nie zamykają się wyłącznie w murach koszar. Liczne koncerty i występy w ich wykonaniu, oglądają dzieci i młodzież, niepełnosprawni i mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej. Są przez nich niezwykle serdecznie witani, gdyż dla ludzi pokrzywdzonych przez los, występy artystów-żołnierzy, są często jedyną rozrywką w ich monotonnym, smutnym życiu. „CZASZA” nie odmawia też swego udziału w organizowanych przez władze samorządowe i organizacje pozarządowe imprezach charytatywnych, spartakiadach i parafiadach. Popularni „CZASZMENI” umilają czas ludziom, którzy lubią się bawić przy żołnierskich piosenkach i melodiach. Grają na balach, zabawach i weselach. Zespół jest więc dobrze znany mieszkańcom Krakowa i Ziemi Krakowskiej. Przynosi naszej Brygadzie dużo zasłużonego rozgłosu w kręgach lokalnych społeczności i dobrze służy sprawie umacniania więzi wojska z ludnością cywilną. W zespole powstawały i nadal powstają, żołnierskie piosenki, opiewające dole i niedole spadochroniarskiej służby, a wśród nich tak bardzo znana i popularna do dzisiaj piosenka pt.:„Czerwony Berecik”, która stała się jakby nieoficjalnym hymnem „Czerwonych Beretów”.

/6bpd/u/28/92/2892c2eb-d5be-4748-836e-348910c87b86/czasza3.jpg Głośnym echem odbiły się w Krakowie Jubileuszowe obchody 15 – lecia zespołu. Zorganizowano je w 1998 roku, w Klubie Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Benefis „CZASZY” zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości: Przedstawiciele ówczesnego Departamentu Społeczno - Wychowawczego MON, Dowództwa KOW, Dowództwa 6 BDSz a także twórcy, opiekunowie i kierownicy zespołu oraz autorzy tekstów i melodii, którzy współpracowali z zespołem w minionych latach. W trakcie galowego występu i hucznej zabawy, jaka po nim nastąpiła, „CZASZMENI” i ich goście wspominali krótkie, ale jakże barwne i urozmaicone dzieje muzyków w „Czerwonych Beretach”. A mieli co wspominać, bo przecież zespół brał udział w wielu ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w dziejach Dywizji i Brygady. Między innymi występował przed wieloma znanymi osobistościami, jak choćby przed Ojcem Świętym, Janem Pawłem II w Zegrzu Pomorskim, w trakcie spotkania, jakie Papież odbył z żołnierzami W.P. w 1991 roku. Uświetniał też 2000 skok ze spadochronem gen. dyw. Mieczysława BIEŃKA i przygrywał na Balu Sylwestrowym Prezydenta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, na którym był obecny Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard KACZOROWSKI.

/6bpd/u/bc/36/bc367548-145b-4343-92a5-1a12a6351c59/czasza4.jpg Sukcesy, jakie były udziałem „CZASZY” w ciągu minionych 20 lat, zawdzięcza zespół głównie wybitnemu zaangażowaniu i zdolnościom organizatorskim opiekunów i dowódców plutonu muzycznego, jak oficjalnie nazywana jest Grupa Muzyczno – Wokalna w dokumentach i rozkazach Dowództwa Brygady. Obok wspomnianych już na wstępie ppłk. rez. Jerzego CERY i płk. rez. Wiesława NOWAKOWSKIEGO, wymienić tu należy także: ppor. rez. Artura BEHLERA, sierż. rez. Piotra LECHA, mjr. rez. Edwarda FIETKO, mjr. rez. Stanisława SOLSKIEGO, ppłk. rez. Adama PISZCZKA, mjr. rez. Jerzego TROJANOWSKIEGO, mjr. Krzysztofa MIĘKINĘ, ppłk. Bogdana TWORKOWSKIEGO, ppłk. rez. Zygmunta OMASTĘ, mjr rez. Janusza NIEMCA, kpt. Grzegorza PROKURĘ  oraz niezastąpionego przez wiele lat kierownika artystycznego zespołu, sierż. rez. Bogdana TROJANOWSKIEGO. Potrafili oni pozyskać do współpracy wielu znakomitych choreografów, kompozytorów i autorów tekstów, jak np.: prof. C. KREYCZY, Pan Włodzimierz SZLĘK, Pan Krzysztof FILUS czy Pan Maurycy POLASKI. Dzięki temu „CZASZA” dobrze prezentowała się na przeglądach i festiwalach piosenki żołnierskiej, uzyskując wyróżnienia i dyplomy za teksty i muzykę, nawiązujące do realiów codziennej żołnierskiej służby. W latach 2005-2006, „CZASZA” dwukrotnie przybywała w Bośni – Hercegowinie na zaproszenie dowódców Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR, gdzie dawała koncerty dla żołnierzy i miejscowej Polonii. W 2006 roku ukazała się pierwsza płyta zespołu zatytułowana „Jak ptaki na niebie”, wydana z okazji przypadającej w czerwcu br. 50 rocznicy powstania 6 PDPD.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o CZASZY i posłuchać utworów zespołu odwiedź jego profil na portalu MySpace.