3

Swift Response 21 - jedno z największych wyzwań bieżącego roku

38 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. kpr. Mariusz Bieniek
10 maja ponad 600 skoczków z Niemiec, Holandii, Rumunii, USA oraz z Polski wykonało desant podczas operacji powietrznodesantowej realizowanej w ramach ćwiczenia pk. Swift Response 21 w Rumunii
Swift Response 21 to część realizowanego corocznie międzynarodowego ćwiczenia Defender Europe, któremu przewodniczy strona amerykańska. Jego podstawowym celem jest ukazanie gotowości, interoperacyjności pomiędzy partnerami NATO oraz podkreślenie, że realizując zadania wspólnie jesteśmy w stanie stawić czoła każdemu kryzysowi jaki może się pojawić.

6 Brygada Powietrznodesantowa stanowi trzon sił zaangażowanych w operację powietrznodesantową realizowaną w Rumunii. Polscy Spadochroniarze realizują zadania razem z holenderskimi i niemieckimi żołnierzami z 11 Luchtmobiele Brigade, z 495 rumuńskim batalionem powietrznodesantowym oraz z 82nd Dywizją Powietrznodesantową Armii Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo działania Spadochroniarzy wspierają: 8. Baza Lotnictwa Transportowego, 33 Baza Lotnictwa Transportowego, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego oraz amerykańskie, rumuńskie,  holenderskie i niemieckie Siły Powietrzne. Całością sił operacji powietrznodesantowej realizowanej w Rumunii dowodzi Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. Grzegorz Grodzki, zaś polską batalionową Grupą Powietrznodesantową, wystawioną w całości przez 16 batalion powietrznodsantowy dowodzi ppłk Piotr Ciapka.

Przebieg ćwiczenia:
10 maja o godz. 14.00 rozpoczął się desant sprzętu- m.in. został zrzucony pojazd aeromobilny, który już po chwili przystąpił do działania, a tuż za nim zostali desantowani Spadochroniarze. Następnie wojska biorące udział w operacji przystąpiły do opanowania trzech obiektów- płyty lotniska oraz infrastruktury umożliwiającej realizację TALO: Tactical Airland Operation. W tym celu również  pododdziały holenderskie oraz polskie pododdziały inżynieryjne przystąpiły do sprawdzenia oraz oczyszczenia pasa startowego celem umożliwienia lądowania rzutowi lądującemu, co było jednym z głównych celów szkoleniowych podczas tegorocznego ćwiczenia. W dalszej kolejności pododdziały polskie i rumuńskie poprzez opanowanie kolejnych planowanych obiektów szturmu ustanowiły przyczółek desantowy i przystąpiły do jego umocnienia. W ostatniej fazie ćwiczenia pododdziały dokonają przekazania odpowiedzialności 2 Dywizji Zmechanizowanej SZ Rumunii.