XLIV zmiana PKW KFOR gotowa do działania

17 zdjęć w galerii
Przez ostatnie 5 dni na terenie poligonu w Wędrzynie ponad 450 żołnierzy brało udział w ćwiczeniu Prisztina 21/I certyfikującym XLIV zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie (PKW KFOR).
Po ponad 6 miesiącach intensywnego szkolenia i przygotowań przyszedł czas na sprawdzenie w ramach ćwiczenia Prisztina 21/I gotowości żołnierzy wystawiających XLIV zmianę PKW KFOR oraz osiągnięcia przez certyfikowanych wymaganych zdolności operacyjnych do działania zgodnie z przeznaczeniem i charakterem misji.

Trzon sprawdzanego pododdziału stanowili spadochroniarze 6 Brygady Powietrznodesantowej a w szczególności 6 batalionu dowodzenia wsparci przez żołnierzy z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, 9 pułku rozpoznawczego oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce.

Ćwiczenie certyfikujące poprzedzone było wielomiesięcznymi przygotowaniami zarówno taktycznymi jak i planistycznymi. Jeszcze w zeszłym roku tj. 2020r. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) w Orzyszu sprawdzeniu zostały poddane drużyny, następnie plutony manewrowe a z końcem marca 2021r. swoją gotowość potwierdziła kompania manewrowa.

W czasie tygodniowej weryfikacji wyszkolenia na terenie OSPWL w Wędrzynie do głównych zadań przyszłego kontyngentu należało miedzy innymi: planowanie i prowadzenie rekonesansów, konwojów, eskort oraz patroli, obrona bazy, utrzymanie bezpieczeństwa w strefie odpowiedzialności, ochrona i wsparcie elementów niekinetycznych oraz współpraca z lokalnymi władzami i służbami.

Żołnierze sprawdzani byli m.in. z: procedur ewakuacji medycznej (MEDEVAC), udzielania pierwszej pomocy pod ostrzałem, znajomości czynności wykonywanych w poszczególnych fazach Tactical Combat Casuality Care (TCCC,), realizacji przedsięwzięć w ramach przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym, reakcji na ataki chemiczne, działań zapewniających kontrolę nad tłumem i przeciwdziałania zamieszkom - Crowd and Riot Control (CRC) oraz z działania po wystąpieniu strat masowych. Masowa liczba poszkodowanych stanowi jeden z najtrudniejszych przypadków, podczas których kluczową rolę odgrywa segregacja medyczna, czyli Triage.

Po części taktycznej przyszedł czas na zadania ogniowe, czyli fizyczne sprawdzenie żołnierzy podczas strzelań. Oprócz prowadzenia celnego ognia żołnierze musieli stosować właściwe procedury podczas działania.

W piątek 15.04.2021 o godzinie 8:00 ćwiczenie Prisztina 21/I dobiegło końca. Podczas zbiórki z uczestnikami certyfikacji Dowódca 6BPD, który jednocześnie był kierownikiem ćwiczenia powiedział: „Ćwiczenie pokazało, że jesteście w pełni przygotowani do działania jako XLIV zmiana PKW KFOR. Postawione przed wami zadania zrealizowaliście w 100%. (…) Dziękuję za wasze pełne zaangażowanie w realizacji ćwiczenia Prisztina 21/I.”.
***

Rotacja pododdziałów planowana jest na koniec sierpnia 2021. To już 6 zmiana PKW KFOR wystawiana przez spadochroniarzy 6 Brygady Powietrznodesantowej. Wcześniej:

Rok 1999/2000 – I zmiana - 18 batalion powietrznodesantowy (wcześniej desantowo-szturmowy)
Rok 2000 – II zmiana - 18 batalion powietrznodesantowy (wcześniej desantowo-szturmowy)
Rok 2017 – XXXVI zmiana - 6 batalion powietrznodesantowy
Rok 2017/2018 – XXXVII zmiana – 16 batalion powietrznodesantowy
Rok 2021 (aktualnie) – XLIII zmiana - 18 batalion powietrznodesantowy

 

 

Tekst: kpt. Agata Wilga
Zdjęcia: st. kpr. Mariusz Bieniek