1

Sekcje Strzelców Wyborowych z 18bpd biorą udział w szkoleniu strzeleckim oraz taktycznym na OSPWL Nowa Dęba.

3 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: 18bpd
Szkolenie Sekcji Strzelców Wyborowych z 18 batalionu powietrznodesantowego  składało się z bloku ogniowego oraz taktycznego. Szkolenie ogniowe miało na celu podtrzymanie, a także doskonalenie kondycji strzeleckiej żołnierzy w precyzyjnym strzelaniu długodystansowym z wykorzystaniem wielu kalibrów broni. Odbywało się to w różnych warunkach atmosferycznych. Prowadzenie strzelań wymagało ścisłej współpracy w etatowych parach. Natomiast założeniem części taktycznej było doskonalenie techniki obserwacji, maskowania i skrytego poruszania się w zróżnicowanym terenie oraz ćwiczenie w poprawnej identyfikacji celu. Trening taktyczny realizowany był w parach oraz całą sekcją.
Na dzisiejszym polu walki zadanie dla strzelca wyborowego polega nie tylko na oddaniu celnego strzału. Dziś jest on głównie zwiadowcą, który musi rozpoznać i namierzyć nieprzyjaciela. Nasi strzelcy wyborowi posiadają umiejętność niepostrzeżonego wejścia na teren opanowany przez przeciwnika, gdzie są w stanie wykryć rozmieszczenie jego sił, w tym gdzie znajdują się pojazdy, magazyny czy też najważniejsze - stanowiska dowodzenia. Strzelcy dysponują sprzętem nawigacyjnym, meteorologicznym i sprzętem łączności. Potrafią kierować ogniem, wskazując cele lotnictwu czy też artylerii bądź prowadzić rozpoznanie. Po wykonaniu zadania potrafią równie niepostrzeżenie się wycofać. Wtedy do akcji mogą przystąpić regularne oddziały, które dzięki ich misji posiadają już wiedzę o siłach i rozmieszczeniu przeciwnika.