1

Spadochroniarze 6 Brygady Powietrznodesantowej oddają osocze ozdrowieńców COVID-19.

3 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st.szer. Sebastian Brzezina
Spadochroniarze 6 batalionu powietrznodesantowego 25 listopada 2020 roku oddawali krew i osocze w ramach ogólnopolskiego programu pobierania osocza od ozdrowieńców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Każdy dawca zakwalifikowany do oddania osocza pomaga w walce z chorobą aż trzem potrzebującym osobom. Osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, mają po przetoczeniu zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.                                                                             
Pomagajmy!!!