1

6 Brygada Powietrznodesantowa w walce z koronawirusem

26 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st.szer.Sebastian Brzezina
Na wielu kierunkach trwa zaangażowane 6BPD w walkę z COVID-19
Siły Zbrojne RP wspierają działania służby zdrowia i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w walce z koronawirusem. W działaniach tych uczestniczą od samego początku żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Już w pierwszych dniach narastającego zagrożenia Spadochroniarze podjęli działania w ramach wojskowego zgrupowania zadaniowego na terenie Krakowa, gdzie pomagali w organizowaniu miejsc kwarantanny na terenie Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ.

W związku z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej oraz zamknięciem części przejść granicznych żołnierze rozszerzyli zakres wsparcia administracji publicznej i rozpoczęli wspólną służbę z Policją na rzecz wsparcia Straży Granicznej na południu kraju – na odcinku granicy polsko-słowackiej i polsko-czeskiej, na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. Głównym celem tych działań jest minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii na terytorium Polski. Do najważniejszych zadań żołnierzy należy prowadzenie działalności patrolowej, obserwacji oraz udziału w pełnieniu służby na posterunkach. Służbę, we współpracy z funkcjonariuszami SG podjęli żołnierze 6 batalionu dowodzenia, oraz 6, 16 i 18 batalionu powietrznodesantowego. Na jednym z posterunków kontrolnych odwiedził naszych Spadochroniarzy gen. broni pilot Jan ŚLIWKA - I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Gen. bryg. Grzegorz GRODZKI Dowódca 6BPD zapoznał go wówczas z zadaniami realizowanymi w ramach wsparcia SG na granicy państwowej.
 
Jednocześnie, we współpracy z innymi JW. podjęto działania, umożliwiające przeprowadzanie procesów dekontaminacji personelu, wyposażenia i pojazdów oraz dokonano ćwiczebnych praktycznych rozwinięć punktów dekontaminacyjnych.
 
Odpowiadając na apel p. Mariusza BŁASZCZAKA Ministra Obrony Narodowej, w związku z kończącymi się w całym kraju zapasami krwi, Spadochroniarze 6BPD niezwłocznie i bez wahania udali się do Terenowych Stacji Krwiodawstwa – m.in. przy 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie i rozpoczęli oddawanie krwi. Podobną inicjatywę podjęli żołnierze wszystkich batalionów, także spoza Krakowa. Do końca marca w całej Brygadzie udało się zebrać niemal 50 l. cennego płynu.

Żołnierze Brygady wspierają walkę z epidemią jak tylko potrafią – Spadochroniarze i pracownicy RON 6 batalionu logistycznego, posiadającego warsztat naprawy sprzętu spadochronowego, rozpoczęli produkcję maseczek ochronnych. Opracowane zostały także i wykonane przyłbice, montowane do hełmu – możliwe do wykorzystania przez żołnierzy pełniących służbę graniczną. Przyłbice, w wersji nakładanej na głowę, przekazano także m.in. do 5 WSzK oraz SU CM UJ w Krakowie, Stacji Krwiodawstwa w Myślenicach oraz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
 
Oprócz powyższych działań Spadochroniarze 6BPD wsparli także Policję w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny przez społeczeństwo. Żołnierze i funkcjonariusze realizują wspólne patrole na terenie woj. małopolskiego, m.in. w Krakowie, Tarnowie i Miechowie.
 
Spadochroniarze gotowi są do zwiększenia działań wspierających, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba.

zdjęcia: 6BPD, 6bdow, 6bpd, 16bpd, 18bpd, 6blog