Ogłoszenie

Poszukiwana osoba na stanowisko Starszego Referenta

Autor zdjęcia: MM
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA RON

            Jednostka Wojskowa Nr 2250 w Krakowie (ul. Wrocławska 21) poszukuje pracownika na stanowisko: Starszy Referent w Sekcji Personalnej. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

WYMAGANIA:
- wykształcenie średnie + 3 lata pracy,
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie zawodowe w obszarze stanowiska,
- znajomość pakietu MS OFFICE.

 GŁÓWNE OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:
 - sporządzanie i prowadzenie planu urlopów żołnierzy zawodowych,
 - sporządzanie projektów punktów do rozkazu dziennego w zakresie urlopów,
 - aktualizowanie nieobecności w systemach informatycznych,
 - opracowywanie i uaktualnianie projektów Kart Opisu Stanowisk Służbowych i koordynowanie tego procesu. 

 Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej:
 a)      list motywacyjny,
 b)      curriculum vitae,
 c)      dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy,
 e)      ewentualnie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
 f)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z obow. przepisami RODO.

Termin zgłoszeń do 20 marca 2020 r. Osoba wyznaczona do kontaktów: Krystyna  DZIWIŃSKA telefon 261 - 134 - 831.