Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA RON

113 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: MM


  Jednostka Wojskowa Nr 2250 Kraków ul. Wrocławska 21 poszukuje pracownika   

  na stanowisko starszy referent w sekcji   szkoleniowej. Zatrudnienie  w pełnym

  wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

 

WYMAGANIA:

- wykształcenie średnie + 3 lata pracy;

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie zawodowe w obszarze stanowiska;

- znajomość pakietu MS OFFICE;

- znajomość przepisów RODO.

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:

 

 - koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przebiegiem kształcenia 

   językowego;

 - aktualizowanie i edycja danych w systemach informacyjnych w obszarze szkolenia
   i infrastruktury;

 - koordynowanie prac inwestycyjnych i remontowych dotyczących modernizacji,

   funkcjonowania i rozwoju bazy szkoleniowej;

 - udział w opracowywaniu i wykonywaniu dokumentów sprawozdawczych sekcji  

   szkoleniowej;

 - sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi  

    przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych

w wersji papierowej:

 

 a)        list motywacyjny,

 b)       curriculum vitae,

 c)        dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy,

 e)        ewentualnie zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

 f)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

            postępowania rekrutacyjnego zgodnie z obow. przepisami RODO.

 

Termin zgłoszeń do 14. lutego 2020 r.  Osoba wyznaczona  do kontaktów         Krystyna  DZIWIŃSKA  telefon 261-134831.