Minister Obrony Narodowej przekazał Spadochroniarzom 15 pojazdów wojsk aeromobilnych

5 zdjęć w galerii
15 stycznia Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej złożył wizytę w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej podczas której otwarto nową Spadochroniarnię Tary Ciężkiej. Minister przekazał także 6 Brygadzie 15 pojazdów wojsk aeromobilnych wraz z przyczepami specjalnymi wręczając kierowcom kluczyki. Nawiązał również do zakończonego niedawno dyżuru GB UE państw grupy V4 i Chorwacji dziękując za przygotowanie oraz gotowość do realizacji zadań.
 
Pojazd wojsk aeromobilnych o wysokiej mobilności oraz przyczepa specjalna do pojazdu wojsk aeromobilnych wysokiej mobilności przeznaczone będą do transportu wyposażenia i zaopatrzenia na zrzutowisku po desantowaniu oraz w składzie patrolu pieszego, a także do holowania artyleryjskich systemów uzbrojenia o masie nie mniejszej niż 1000 kg. Sam pojazd będzie mógł służyć również jako platforma do montażu uzbrojenia, albo występować w roli CASEVAC, tj. służyć do transportu chorych, rannych, lub poszkodowanych na polu walki.

Spadochroniarnia Tary CIeżkiej przeznaczona będzie do przygotowywania dużych ładunków do zrzutu oraz naprawy i serwisowania sprzętu desantowego.