Oferty pracy 6 MBOT

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Radomiu poszukuje kandydata na stanowisko starszy inspektor w wieloosobowej sekcji BHP

 

WYMAGANIA:

1.     Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie BHP zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy.;

2.     Znajomość obsługi programów komputerowych pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;

3.     Dyspozycyjność;

4.     Samodzielność w realizacji zadań, dokładność i rzetelność.

PODSTAWOWE ZADANIA:

1.     Systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce wojskowej;

2.     Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

3.     Prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

4.     Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, żołnierzy oraz poprawę warunków służby i pracy,

5.     Przeprowadzanie szkoleń wstępnych,

6.     Aktualizacje Oceny Ryzyka Zawodowego,

7.     Prowadzenie okresowych przeglądów obiektów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres:

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

ul. Sadków 9

26-600 Radom

lub osobiście w kancelarii jawnej.

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Aleksandra MORAWSKA tel. 261511007