Zawsze blisko
Zawsze gotowi!

Zawsze blisko

Co robimy?
Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych w Wojsku Polskim. Ich głównym celem jest zapewnianie bezpieczeństwa i udzielanie wsparcia lokalnym społecznościom w tzw. Stałych Rejonach Odpowiedzialności. W ramach WOT powołanych zostało 17 brygad w całym kraju. Formacja skierowana jest do żołnierzy zawodowych, a także ochotników, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z wojskiem. Terytorialsi biorą udział w walce ze skutkami klęsk żywiołowych, katastrof czy wypadków. Angażują się w akcje pomocowe i charytatywne, ale przygotowani są również do walki na froncie.