Współpraca żołnierzy i policjantów sformalizowana

6 zdjęć w galerii
Wspólna walka w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenia doskonalące umiejętności w tym zakresie. Dowódca 6 MBOT i komendant KWP w Radomiu podpisali porozumienie dotyczące współpracy mazowieckich terytorialsów z mazowieckimi policjantami.
Podstawą do zawierania umów pomiędzy brygadami OT a wojewódzkimi komendami Policji jest porozumienie podpisane 5 lutego 2020 przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę i Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Podpisany dokument przekłada się dziś na praktyczne działania i usprawnia podejmowanie wspólnych akcji wojska i policji na szczeblu lokalnym.

W środę, 14 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu płk Witold Bubak – dowódca 6 MBOT i insp. Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji podpisali porozumienie o współpracy. Jego głównym założeniem jest współpraca z zakresu zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych. W ramach współpracy prowadzone będą również wspólne szkolenia, dzięki którym wspólna walka z sytuacjami kryzysowymi będzie sprawna i jak najbardziej skuteczna. Strony będą również udzielać sobie wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania - zgodnie z zawartymi umowami - np. strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środków transportu.

Zarówno płk Bubak jak i insp. Wołowiec podkreślają, że podpisanie porozumienia było czystą formalnością, ponieważ współpraca na linii 6 MBOT – KWP Radom trwa, a jej zacieśnienie dało się zaobserwować w czasie pandemii. W ramach ogólnopolskiej operacji o kryptonimie "Odporna Wiosna" mazowieccy terytorialsi razem z funkcjonariuszami Policji z południowego Mazowsza walczyli ze skutkami i rozprzestrzenianiem się pandemii. Żołnierze 6 MBOT z całego SRO wspierali policjantów w patrolach kwarantanny.