None

Zaangażowanie żołnierzy 6 MBOT w powiecie płockim zwiększone

3 zdjęć w galerii
Decyzją Wojewody Mazowieckiego siły i środki 6 Mazowieckiej Brygady OT zaangażowane w akcję przeciwpowodziową na terenie powiatu płockiego zostały zwiększone. To w związku z pogarszającą się sytuacją w Wyszogrodzie.
O skierowaniu kolejnych żołnierzy do powiatu płockiego wojewoda Konstanty Radziwiłł zadecydował w środę 24 lutego. Do akcji w Wyszogrodzie skierowano 40 żołnierzy 64 w Płocku, 65 w Pomiechówku oraz kompanii saperów. Ich zadaniem była budowa wałów na bazie worków z piaskiem przy posesjach i domach, którym groziło zalanie w związku ze szkodami dokonanymi przez bobry lub podnoszącym się stanem wody.

W czwartek, 25 lutego do akcji skierowano 55 żołnierzy. Kolegów z Płocka zmienili Terytorialsi z Grójca i Radomia. Obecnie 15 żołnierzy wspiera działania strażaków w Płocku przy monitorowaniu wałów, natomiast 40 realizuje zadania w miejscowości Słupno. 

Wszystkie działania podejmowane są w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ).