None

Ku dalszej współpracy z radomskim ZDZ

6 zdjęć w galerii
Gratulacje, stroje z dawnych epok i zacieśnianie współpracy na linii 6 MBOT-ZDZ – płk Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej złożył wizytę w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu
Spotkanie odbyło się 17 lutego w siedzibie radomskiego ZDZ i zbiegło się z wręczeniem certyfikatów ukończenia Kursu Płetwonurka dziesięciu uczniom klas mundurowych Zakładu.

ZDZ w Radomiu to placówka oświatowa, która jako pierwsza w Radomiu wprowadziła do swojej oferty edukacyjnej klasy mundurowe. Wielu jej uczniów i absolwentów dziś służy w mazowieckich szeregach. Dlatego spotkanie miało na celu poszerzenie i zacieśnienie współpracy w kolejnych wspólnych obszarach.

Dowódca 6 MBOT złożył gratulacje uczestnikom szkolenia, promując jednocześnie ideę Wojsk Obrony Terytorialnej wśród uczniów szkoły. Uczniowie natomiast  zaprezentowali stroje wojskowe z różnych epok.