Współpraca

Osiąganie wyznaczonych celów jest możliwe tylko dzięki dobrej współpracy. By wspierać mieszkańców Mazowsza, łączymy siły ze szkołami z regionu, wojewódzkimi oddziałami Polskiego Czerwonego Krzyża, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych, a także z urzędami oraz wydziałami bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowego. Celem takich inicjatyw jest nie tylko zbudowanie kompetencji, ale również relacji zaufania i przygotowania gruntu pod przyszłe współdziałanie.
Naszą ideą nie jest zastępowanie służb wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy. Uzupełniamy natomiast ich zdolności, a także wspieramy tam, gdzie możliwości tych służb się wyczerpują. W niektórych specyficznych obszarach zdobywamy kluczowe kompetencje.