Współpraca

Osiąganie wyznaczonych celów jest możliwe tylko dzięki dobrej współpracy. By wspierać mieszkańców Mazowsza, łączymy siły ze szkołami z regionu, wojewódzkimi oddziałami Polskiego Czerwonego Krzyża, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych, a także z urzędami oraz wydziałami bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowego. Celem takich inicjatyw jest nie tylko zbudowanie kompetencji, ale również relacji zaufania i przygotowania gruntu pod przyszłe współdziałanie.
Naszą ideą nie jest zastępowanie służb wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy. Uzupełniamy natomiast ich zdolności, a także wspieramy tam, gdzie możliwości tych służb się wyczerpują. W niektórych specyficznych obszarach zdobywamy kluczowe kompetencje.

 

 

Porozumienie ze szkołami dotyczące skrócenia służby przygotowawczej dla uczniów szkół/członków organizacji.

Od 17 do 20 maja 2021 r. Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mieczysław Gurgielewicz zawarł porozumienia o współpracy z trzynastoma szkołami, które prowadzą nauczanie klas mundurowych.

Porozumienia dotyczą skrócenia służby przygotowawczej dla uczniów szkół/członków organizacji, którzy odbyli szkolenia odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia żołnierzy służby przygotowawczej.

Dzięki takiej współpracy uczniowie klas mundurowych będą mogli odbyć służbę przygotowawczą w Naszej Brygadzie. Pierwsze szkolenie w ramach współpracy odbędzie się 25 czerwca 20021 r.

 Porozumienia podpisały następujące szkoły:

    I LO CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku
    I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku
    II LO ZS nr 1 w Płońsku
    ZSZ nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
    LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Urle
    I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie
    CXXV LO im. W. Milewicza w ZS nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie
    Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu
    Niepubliczne Liceum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu
    LO Kadetów RP w ZS im. dr. H. Spoczyńskiej w Lipinach
    ZS Ekonomiczno - Gastronomicznych  w Otwocku
    III LO w Siedlcach
    Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach.
 • Porozumienie z I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie
  Porozumienie z I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie
 • Porozumienie z LO Kadetów RP w ZS im. dr. H. Spoczyńskiej w Lipinach
  Porozumienie z LO Kadetów RP w ZS im. dr. H. Spoczyńskiej w Lipinach
 • Porozumienie z ZSZ nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
  Porozumienie z ZSZ nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
 • Porozumienie z CXXV LO im. W. Milewicza w ZS nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie
  Porozumienie z CXXV LO im. W. Milewicza w ZS nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie
 • Porozumienie z II LO ZS nr 1 w Płońsku
  Porozumienie z II LO ZS nr 1 w Płońsku
 • Porozumienie z LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Urle
  Porozumienie z LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Urle