Nasze Tradycje

1 marca 2018 roku, na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej, 5 Mazowiecka Brygada Oborny Terytorialnej otrzymała imię st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ, tym samym, Brygada na Północnym Mazowszu jest kontynuatorką tradycji niepodległościowego podziemia. Na mocy powyższej Decyzji, ustanowiono także Święto Brygady na dzień 7 lipca. W powojennych organizacjach niepodległościowych widzimy wspaniałych polskich bohaterów, wojowników niezłomnej walki o niepodległość. Widzimy żołnierzy polskiego podziemia, z  którym się identyfikujemy i wobec których mamy wielki dług pamięci. Najlepszym jej wyrazem jest czynna kontynuacja misji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom polskich żołnierzy, a także dbanie o to, aby pamięć o nich nie umarła. Wojska Obrony Terytorialnej i Armię Krajową dzieli czas, ale łączy misja, struktura i terytorialność. Dziedziczenie tradycji wynika wprost z bliskości obydwu formacji, jak również z potrzeby budowy etosu Wojsk Oborny Terytorialnej na wartościach z którymi identyfikują się żołnierze.