St.chor.sztab. Arkadiusz Leszek Postołowicz

Ur. 10 grudnia 1969 roku w Warszawie.

Swoją przygodę z wojskiem rozpocząłem w 1987 roku na Szkole Chorążych Wojsk

Łączności. Swoje pierwsze żołnierskie szlify uzyskałem w 1. Węźle Łączności

Korpusu Ochrony Powietrznej gdzie służyłem jako kierownik sekcji administracji. Od

1998 roku pracowałem w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ciechanowie. W 2003

roku objąłem stanowisko podoficera specjalisty w Wojskowym Ośrodku

Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności, gdzie służyłem do 2010 r. W 2010 roku

rozpocząłem służbę na wydziale szefa administracji w Sztabie Generalnym Wojska

Polskiego, a od marca 2018 roku wykonuję obowiązki Starszego Podoficera

Dowództwa Brygady w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w

Ciechanowie.

Obecnie w ramach wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym

stanowisku jestem Dowódcą Kursu Podoficerskiego SONDA