ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. "Rój"

ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. RÓJ

„Kto raz go widział, ten z pamięci już jego rysów nie wymaże,

Kto raz z nim walczył, ten pójdzie, gdzie tylko mu rozkaże

Kto raz miał możność być z nim razem i zanosić trudy znoje,

Ten pójdzie pod jego rozkazem dla Polski dać życie swoje…”

Władysław Grudziński „Pilot”

 

 

Urodzony 28 stycznia 1925 we wsi Zagroby (powiat Łomża). Pochodził z rodziny zasłużonej dla sprawy niepodległości Polski.

To jedna z legend podziemia niepodległościowego Mazowsza. Zaangażowany w Konspirację Narodowych Sił Zbrojnych podczas II wojny Światowej. Przymusowo zwerbowany do „ludowego” Wojska Polskiego zdezerterował i aż do bohaterskiej śmierci w 1951 r. był postrachem bezpieki i komunistów w powiatach ciechanowskim, przasnyskim i pułtuskim.

Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”, zadenuncjowany przez swoją narzeczoną poległ 13/14 kwietnia 1951 r. wraz ze swym podkomendnym Bronisławem Gniazdowskim „Mazurem” w walce z grupą operacyjną UB i KBW w Szyszkach, gm. Kozłowo, pow. Pułtusk.