Koleżanki z klasy pożarniczej
Koleżanki z klasy pożarniczej, które w oryginalny sposób postanowiły wykorzystać wakacje letnie i przejść 16-dniowe szkolenie w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.