Terytorialsi podpisali porozumienie z Liceum Społecznym z Ostrołęki

Terytorialsi podpisali porozumienie z Liceum Społecznym z Ostrołęki

2 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sekcja Komunikacji Społecznej 5MBOT
1 października Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisał kolejne porozumienie z placówką oświatową.
Wczoraj na terenie ciechanowskich koszar podpisano porozumienie pomiędzy 5 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” a II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Toniego Halika w Ostrołęce.  Dokument podpisał Dowódca 5MBOT płk Mieczysław Gurgielewicz oraz Dyrektor Szkoły Pan mgr Adam Ochenkowski.

 Zgodnie z postanowieniami współpracy brygada obejmie patronatem Oddział Przygotowania Wojskowego, który od 1 września funkcjonuje II Społecznym Liceum. Terytorialsi będą odpowiedzialni za realizacje części praktycznej programu. Zajęcia z uczniami odbywać się będą w kompleksie koszarowym 52 blp w Komorowie oraz na obiektach wojskowych dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć.

Oddziały Przygotowania Wojskowego to nowe rozwiązanie oświatowe. Za jego realizację odpowiadają organy prowadzące szkoły. Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i klasach I–IV technikum, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

- szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);

- szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);

- szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);

- podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).
Aneta SZCZEPANIAK
Rzecznik prasowy
5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
Tel. 261 341 226
727 041 568
ane.szczepaniak@ron.mil.pl
https://www.wojsko-polskie.pl/5bot/