Terytorialsi porozumieli się z „Bemem”

Terytorialsi porozumieli się z „Bemem”

2 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Aneta Szczepaniak
16 września Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisał kolejne porozumienie z placówką oświatową.
Dzisiaj na terenie ciechanowskich koszar podpisano porozumienie pomiędzy 5 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” a Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema. Dokument podpisał Dowódca 5MBOT płk Mieczysław Gurgielewicz oraz Dyrektor ZS nr 1 Pani mgr Krystyna Ślubowska.
Zgodnie z postanowieniami współpracy brygada obejmie patronatem Oddział Przygotowania Wojskowego, który od 1 września funkcjonuje w „Bemie”. Porozumienie reguluje również kwestie związane z realizacją programu szkolenia w klasie mundurowej na kierunku technik logistyk. Terytorialsi będą odpowiedzialni za realizacje części praktycznej programu. Zajęcia z uczniami odbywać się będą na terenie jednostki wojskowej oraz obiektach wojskowych dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć.
Oddziały Przygotowania Wojskowego to nowe rozwiązanie oświatowe. Za jego realizację odpowiadają organy prowadzące szkoły. Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i klasach I–IV technikum, w którego trakcie będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:
- szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
- szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
- szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
- podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

Aneta SZCZEPANIAK
Rzecznik prasowy
5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
Tel. 261 341 226
727 041 568
ane.szczepaniak@ron.mil.pl
https://www.wojsko-polskie.pl/5bot/