4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

Poznaj 4 SLSz

Dowództwo 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego przeznaczone jest do organizacji i nadzoru szkolenia lotniczego na korzyść Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej oraz Lotniczej Akademii Wojskowej.   Żołnierze z Dowództwa 4. SLSz uczestniczą w misjach pokojowych tj.: PKW Afganistan, KFOR Kosowo, Air Policing. Żołnierze brali również udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych w swoim regionie, między innymi w czasie powodzi w 2010 roku w Sandomierzu. Zespoły Akrobacyjne 4. SLSz „Biało – Czerwone Iskry” oraz „Orlik” brorą regularnie udział w licznych pokazach lotniczych reprezentując Siły Powietrzne zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych bierze udział w licznych uroczystościach: państwowych z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojskowych, w uroczystościach o charakterze patriotycznym, patriotyczno – religijnym, religijnym oraz pogrzebowych.  4. SLSz jest jednostką, której rola w szkoleniu kolejnych pokoleń polskich lotników jest ugruntowana poprzez swą uniwersalność i nowoczesność. Kadra i pracownicy swą codzienną, wzorową służbą i pracą zapisują złotymi zgłoskami karty historii 4. SLSz. Żołnierze są dumni z tego, że ich służba zyskała uznanie przełożonych i cieszy się wielką estymą w środowisku cywilnym, czego dowodzi fakt ufundowania przez społeczeństwo Dęblina i Lubelszczyzny Sztandaru, a  także nadania jednostce wyróżniającego imienia gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza.