Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

 
 
gen. bryg. pil. Wojciech PIKUŁA

Zastępca Dowódcy

 
płk dypl. pil. Jerzy CHOJNOWSKI

Szef Sztabu

 
płk dr inż. Jarosław ROSIŃSKI

Szef Szkolenia
płk pil. Jan SKOWROŃ

Starszy Podoficer Dowództwa

 
st. chor. Grzegorz KOSIŃSKI