Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego

 
gen. bryg. pil. dr inż. Grzegorz ŚLUSARZ
 

Gen. bryg. pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz urodził się 31 maja 1970 roku w Staszowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Wiązownicy-Kolonii, kontynuował naukę w technikum o profilu górniczym w Tarnobrzegu. Po zdaniu egzaminów maturalnych w 1991 roku rozpoczął studia wojskowe w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych. Jest również absolwentem studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej, studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studiów magisterskich Uniwersytetu Opolskiego, jak również wyższych studiów magisterskich i podyplomowych studiów polityki obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.

 

Zawodową służbę wojskową pełnił w 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego we Wrocławiu, 3 eskadrze lotnictwa taktycznego w  Krzesinach, 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego, 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu oraz 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

 

W swojej karierze wojskowej przeszedł przez liczne stanowiska w jednostkach lotniczych. Począwszy od starszego pilota, poprzez dowódcę klucza, starszego nawigatora eskadry, oficera sekcji, zastępcę dowódcy eskadry, starszego inspektora bezpieczeństwa lotów, szefa wydziału, szefa szkolenia, dowódcę 31 BLT, zastępcę dowódcy 2 SLT oraz dowódcę 4 SLSz.

 

W latach 2005 - 2007 odbył przeszkolenie na samolocie wielozadaniowym F-16 Fighting Falcon, zdobywając w bazach lotniczych w San Antonio (Texas), Enid (Oklahoma) oraz Tucson (Arizona) pierwsze doświadczenia na samolotach wysokomanewrowych, wykonując nalot na T-38 Talon i F-16 Fighting Falcon. Brał  udział w kursie Tactical Leadership Programme we Florennes (Belgia), zdobywając uprawnienia do dowodzenia ugrupowaniami lotniczymi w walce powietrznej.

 

Gen. bryg. pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz posiada wszystkie uprawnienia do wykonywania lotów samolotem wielozadaniowym F-16, w różnych warunkach atmosferycznych, w pełnym zakresie wykorzystania posiadanego uzbrojenia.

 

Odznaczony został: Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Odznaką tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz - II stopnia, Odznaką Honorową Sił Powietrznych, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.

 

W 2009 roku został wyróżniony zaszczytnymi tytułami: "Pilot Roku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, „Pilot Roku Sił Powietrznych”, „Pilot Roku” 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

 

Ma około 2500 godzin nalotu na wojskowych samolotach odrzutowych, jak również dodatkowy nalot na innych rodzajach statków powietrznych. W swojej służbie pilota wojskowego pilotował takie samoloty jak: F-16 Block 42, F-16 Block 52, T-38, MiG-21 , TS-11, PZL-130 oraz PC-21.

 

Z dniem 1 grudnia 2020 roku Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył gen. bryg. pil. dr. inż. Grzegorza Ślusarza na stanowisko Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Zastępca Dowódcy

 
płk dypl. pil. Jerzy CHOJNOWSKI

Szef Sztabu

 
płk dr inż. Jarosław ROSIŃSKI

Szef Szkolenia
płk pil. Jan SKOWROŃ