None

Szkolenie elewów

12 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Anna Kuna
Mija trzeci tydzień intensywnego szkolenia ogólnowojskowego elewów służby przygotowawczej w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.
Do przysięgi wojskowej pozostał ponad tydzień, a kandydaci służby przygotowawczej nie ustają w doszkalaniu zdobytych umiejętności.

21 kwietnia z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego, elewi wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie przeszkolili się m.in. z prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej oraz ze sposobu używania IPMed oraz IZAS.

Szeregowi elewi ćwiczyli także naukę celowania na trenażerze „CYKLOP 97”, a ich postępy skontrolował Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Grzegorz ŚLUSARZ, który w krótkich żołnierskich słowach życzył elewom sukcesów w szkoleniu oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.


Tekst i zdjęcia: Anna Kuna