None

Inauguracja roku szkoleniowego w Dowództwie 4 SLSz

6 zdjęć w galerii
Dowództwo 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego 7 stycznia br. szkoleniem inauguracyjnym oficjalnie rozpoczęło nowy rok szkoleniowy.
W ramach zajęć, które odbyły się w sali szkoleniowej domku pilota, cały stan osobowy Dowództwa 4 SLSz zapoznano z zasadniczymi zamierzeniami na 2020 rok, rozkazem organizacyjnym, zasadami ochrony informacji niejawnych, obowiązkami dowódców i dysponentów wojskowych pojazdów mechanicznych oraz poruszono zagadnienia z zakresu metodyki szkoleniowej.

Ważnym akcentem było również wręczenie Wojskowych Odznak Sprawności Fizycznej dla żołnierzy służących w Dowództwie.

Inauguracji roku szkoleniowego dokonał Dowódca 4 SLSz płk pil. Wojciech Pikuła.