41. Baza Lotnictwa Szkolnego

RYS HISTORYCZNY
 
      41. Baza Lotnictwa Szkolnego rozpoczęła oficjalną działalność 1 stycznia 2011 roku, formowanie jej trwało od połowy roku 2010. Sformowana została na bazie rozformowanych z dniem 31 grudnia 2010 roku 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz 6. Bazy Lotniczej w Dęblinie. Nowa jednostka w zasadzie przejęła całą infrastrukturę i wyposażenie rozformowanych jednostek, większość żołnierzy rozformowanych jednostek przeszła automatycznie do służby w nowej bazie. Głównym zadaniem bazy jest szkolenie lotnicze podchorążych WSOSP oraz zabezpieczenie procesu tego szkolenia. W składzie bazy funkcjonuje również zespół akrobacyjny „Biało-czerwone Iskry”, który wyposażony jest w samoloty TS-11 „Iskra”. Samoloty te są również głównym wyposażeniem bazy, oprócz nich realizowane jest szkolenie pilotów śmigłowców na śmigłowcach SW-4 „Puszczyk” i Mi-2.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
      Święto jednostki obchodzone jest w dniu 14 sierpnia – zostało ustanowione decyzją nr 280/MON z dnia 25 lipca 2011. Również decyzją nr 280/MON z 25 lipca 2011 ustanowiono patrona jednostki - mjr pil. Eugeniusza Horbaczewskiego.
 
Decyzją nr 280/MON z 25 lipca 2011 roku baza dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 315. Dywizjon Lotniczy „Dębliński” (1941-1946)
 - 58. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1958-1989)
 - 58. Lotniczy Pułk Szkolny (1989-2000)
 - 1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego (2001-2010)
 - 4. Pułk Lotniczo-Techniczny (1958-1961)
 - 2. Batalion Zaopatrzenia (1961-1969)
 - 4. Pułk Zaopatrzenia (1969-1994)
 - 6. Baza Lotnicza (1994-2010)
 
       Odznakę pamiątkową bazy zatwierdzono decyzją nr 141/MON z dnia 18 kwietnia 2011. Oznakę rozpoznawczą zatwierdzono decyzją nr 214/MON z 9 czerwca 2011. Decyzją nr 498/MON z 28 grudnia 2010 roku baza używa sztandaru po rozformowanym 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego do czasu aż otrzyma własny sztandar wojskowy.
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
  
- płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski (2010 - 2014)
- płk pil. mgr inż. Paweł Smereka (2014-2016)
- płk pil. Artur Kałko (2016 - 2018)
- płk pil. Artur Borkowski (2018 - obecnie)
 
 
https://41blsz.wp.mil.pl/pl/