Wymagania
Jeśli chcesz zostać Terytorialsem sprawdź czy:
  • posiadasz polskie obywatelstwo
  • jesteś pełnoletni
  • jesteś zdrowy fizycznie i psychicznie by pełnić służbę wojskową
  • jesteś niekarany
  • nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego