Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej
  • płk Mirosław Bryś
    płk Mirosław Bryś
    Pułkownik Mirosław Bryś – dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wysoko mierzy – szlify zdobywał w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, dowodził 6 batalionem powietrznodesantowym. Potrafi wyciągnąć żołnierzy z każdej sytuacji kryzysowej, działa nieszablonowo, zarówno teraz jak i w przeszłości na pustyniach Iraku i Afganistanu.