Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego jest związkiem szczebla taktycznego, przeznaczonym do organizacji i nadzoru zabezpieczenia transportu lotniczego na korzyść wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych oraz realizacji zadań w ramach lotniczego systemu poszukiwania i ratownictwa (SAR). Podlega bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego prowadzi szerokie spectrum działań, które obejmują:
•    Zadania transportu lotniczego (w tym HEAD i lotnicze ewakuacje medyczne);
•    Zabezpieczenie transportu lotniczego w ramach PKW;
•    Zadania związane z utrzymaniem lotniczego systemu poszukiwawczo-ratowniczego:
•    Wsparcie lotnicze operacji specjalnych oraz powietrzno-desantowych;
•    Transport żołnierzy i ładunków (w tym utrzymywanie tzw. mostów powietrznych);
•    Pełnienie dyżurów w ramach służby ratownictwa lotniczego;
•    Przewożenie obywateli w ramach lotów deportacyjnych;
•    Udział w akcjach pomocy humanitarnej;
•    Udział w Akcjach Serce;
•    Ewakuacje medyczną.
 
3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego wykonuje loty w strefach ogarniętych wojnami i niebezpiecznych, dostarczając w te rejony nie tylko zaopatrzenie, wsparcie i pomoc, ale również polskich dowódców i polityków.