DOWÓDCA 3. SKRZYDŁA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

GEN. BRYG. PIL. DR INŻ. KRZYSZTOF CUR

 

 

Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku jako podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Po jej ukończeniu objął stanowisko w 58. Lotniczym Pułku Szkoleniowym na stanowisku pilota instruktora. W latach 1990 – 2002 pełnił służbę w 23. Lotniczej Eskadrze Szkolnej w Dęblinie na stanowiskach pilota instruktora, starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. W latach 2003 – 2006 wykonywał zadania służbowe w 1. Ośrodku Szkolenia Lotniczego, po czym objął stanowisko specjalisty instruktora pilota w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. W listopadzie 2007 roku został skierowany do Szkoły Dowódczo-Sztabowej Wojsk Lotniczych w Stanach Zjednoczonych, a po jej ukończeniu w lipcu 2008 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, kolejno na stanowiskach Szefa Szkolenia oraz Szefa Wydziału Szkolenia Lotniczego. Kolejne lata to służba w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie, 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Dowództwie Sił Powietrznych oraz Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. W 2014 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego, a następnie skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej  w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, a następnie Prorektora ds. Wojskowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (późniejszej Lotniczej Akademii Wojskowej).

 

Z dniem 4 listopada 2019 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

 

Generał brygady pilot dr inż. Krzysztof Cur jest pilotem doświadczalnym 1 klasy samolotów tłokowych i turbośmigłowych oraz posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego. Nalot ogólny to 4000 godzin. Był dowódcą Zespołu Lotniczego podczas akcji humanitarnej w Nepalu w 2015 roku oraz dowódcą Zespołu Lotniczego podczas repatriacji obywateli polskich z Ukrainy w 2015 roku.  

 

Został odznaczony m.in. Lotniczym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Za dokonane zasługi został wyróżniony wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. Na swoim koncie posiada również tytuły Pilota Roku, oraz Zasłużonego Pilota Wojskowego, a także wyróżnienie statuetką Ikara oraz wyróżnieniem honorowym: Błękitne Skrzydła.

 

14 sierpnia 2020 r. odebrał z rąk Prezydenta RP akt mianowania na stopień generała brygady.