Przekazanie obowiązków dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego

8 zdjęć w galerii
3 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego między płk. pil. Stanisławem Kondratem a płk. pil. Mirosławem Jakubowskim.
W obecności generała Jarosława Miki Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. bryg. pil. Wojciecha Pikuły dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego dowodzenie 1. Bazą Lotnictwa Transportowego objął płk pil. Mirosław Jakubowski. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości reprezentujących Wojsko Polskie, organy władzy państwowej, duchowieństwo, a także organizacje i stowarzyszenia patriotyczne i lotnicze. Ceremonię przekazania obowiązków poprzedziło wprowadzenie pododdziałów Bazy, kompanii honorowej i orkiestry wystawionej przez Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie i odśpiewanie Hymnu RP. Następnie gen. bryg. Wojciech Pikuła, w okolicznościowym przemówieniu podziękował zdającemu oraz pogratulował obejmującemu obowiązki dowódcy Bazy. Kolejnym etapem uroczystości było oficjalne przekazanie sztandaru jednostki przez zdającego obowiązki płk pil. Stanisława Kondrata obejmującemu obowiązki dowódcy płk. pil. Mirosławowi Jakubowskiemu. Następnie przemówienia wygłosili zdający i obejmujący obowiązki dowódcy Bazy oraz Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów.