Ćwiczebny alarm pożarowy w 8. BLTr

2 zdjęć w galerii
Pracownik Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych (SUFO) otrzymał sygnał z systemu sygnalizacji pożaru o zagrożeniu w pomieszczeniu socjalnym budynku Biura Przepustek. Po zweryfikowaniu alarmu wcisnął przycisk Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP) czym wszczął alarm pożarowy, powiadomił Wojskową Straż Pożarną (WSP) oraz służbę dyżurną i rozpoczął ewakuację przebywających w budynku osób.
Zaalarmowana Wojskowa Straż Pożarna przystąpiła do działań ratowniczo-gaśniczych.

Przybyłe na miejsce siły WSP w aparatach powietrznych przystąpiły do lokalizacji ogniska pożaru, rozwinięcia linii gaśniczej i sprawdzenia czy wszystkie osoby opuściły budynek. Strażacy sprawdzili wszystkie pomieszczenia w poszukiwaniu poszkodowanych. Po zakończeniu ćwiczeń omówiono alarm oraz podsumowano jego przebieg.

Tak wyglądał scenariusz ćwiczebnego alarmu pożarowego przeprowadzonego w dniu 18 października 2021 roku.