None

Ogłoszenie o pracę

Dowódca 3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego zatrudni pracownika na czas określony w celu zastępstwa na stanowisku: Starszy Referent w Sekcji Infrastruktury.
Główne zadania na stanowisku:
·         zbieranie danych i opracowywanie okresowych meldunków, sprawozdań oraz  zbiorczych zestawień w zakresie infrastruktury lotniskowej i ogólnej zgodnie ze wzorami wynikającymi z instrukcji i wytycznych organów infrastruktury;
·         zbieranie propozycji do planów zamierzeń inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych infrastruktury lotniskowej, ogólnej oraz ochrony środowiska;
·         prowadzenie dokumentacji związanej z inwestycjami budowlanymi realizowanymi w podległych jednostkach wojskowych;
·         przygotowywanie i opracowywanie opinii dotyczących realizacji inwestycji budowlanych;
·         prowadzenie dokumentacji związanej z przekazywaniem nieruchomości do Agencji Mienia Wojskowego;
·         prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami - opracowywanie i przesyłanie obowiązujących w tym zakresie sprawozdań oraz meldunków;
·         nadzorowanie działalności w zakresie ochrony środowiska w podległych jednostkach wojskowych;
·         prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska z kadrą i pracownikami Dowództwa 3. SLTr;
·         przygotowywanie prezentacji z wykonywanych ocen i analiz.

Wymagania niezbędne:
·         wykształcenie średnie;
·         min. 3 lata stażu pracy;
·         znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony środowiska
·         biegła znajomość pakiet MS Office;
·         umiejętności analityczne;
·         rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność,
·         bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania preferowane:
·         wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunkach związanych z gospodarką nieruchomościami/ ochrona środowiska;
·         znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
·         posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej;
·         znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny zaadresowany na Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 4210;
2.    CV;
3.    Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych (stanowiące załącznik do przedmiotowego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres mailowy:
3sltr.sekretariat.dowodca@ron.mil.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 261 544 735.
Termin składania ofert upływa dnia 21 września 2020 r.