None

Współpraca między 2. Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą a Komendą Policji Powiatowej w Mińsku Mazowieckim

3 zdjęć w galerii
Zintegrowane działania podczas poszukiwania osób zaginionych oraz prowadzenie wspólnych szkoleń to efekt podpisanego porozumienia o współpracy między 2. Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą a Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim.
Porozumienie o współpracy zawarte 28 maja br. podpisali mjr pil. Marcin Gancarczyk, dowódca 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (2.GPR) oraz insp. Sławomir Rogowski, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim. W dokumencie określono charakter i zakres współpracy, która ma polegać m.in. na prowadzeniu wspólnych działań podczas  poszukiwaniu osób zaginionych, realizacji wspólnych szkoleń, zgrywaniu umiejętności i wymianie doświadczeń.  
Podpisanie porozumienia jest wynikiem dotychczasowego dobrego współdziałania
2. GPR i KPP w Mińsku Mazowieckim, a także konieczność jej usankcjonowania
i rozszerzenia ze względu na coraz większą liczbę przypadków zaginięć osób. Wzajemna współpraca, poprzedzona wspólnym szkoleniem, przyczyni się do poprawy efektywności tychże działań, podczas których jednym z decydujących kryteriów powodzenia jest czas.
Już na początku maja załoga 2. GPR i mińscy Policjanci odnieśli wspólny sukces podczas poszukiwania zaginionego 91-letniego mężczyzny. Prowadzona w nocy akcja poszukiwawcza nie przynosiła rezultatów. Dopiero kiedy do akcji ruszył wojskowy śmigłowiec W-3 Sokół, udało się namierzyć zaginionego. Wtedy do akcji ruszyli policjanci, którzy dotarli do zaginionego i udzielili mu pomocy. To doświadczenie dało podstawy do określenia sposobu postępowania na przyszłość w podobnych przypadkach oraz skutkowało podpisaniem porozumienia o współpracy.

Tekst: kpt. Martyna Fedro-Samojedny
Zdjęcia: plut. Michał Garbiec