None

Na zawsze w naszej pamięci!

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ppłk. pil. Ignacego Międlarza.
Wyrazy głebokiego żalu i współczucia Rodzinie oraz Najbliższym składa
Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
płk pil. dr inż. Krzysztof Cur
wraz z żołnierzami i pracownikami
3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.