ZRW MW

Zespół Redakcyjno Wydawniczy MW

Zespół Redakcyjno - Wydawniczy Marynarki Wojennej (ZRW MW), jako samodzielna jednostka został powołany 1 lipca 1994 r. zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP. Powstał z połączenia Wydziału Wydawniczego i Drukarni Sztabu MW, oraz redakcji czasopism Marynarki Wojennej: „Bandera” i „Przegląd Morski”.
Zespół Redakcyjno - Wydawniczy Marynarki Wojennej (ZRW MW), jako samodzielna jednostka został powołany 1 lipca 1994 roku zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP. Powstał z połączenia Wydziału Wydawniczego i Drukarni Sztabu MW, oraz redakcji czasopism Marynarki Wojennej: „Bandera” i „Przegląd Morski”. Od początku istnienia siedziba ZRW MW umiejscowiona została na terenie gdyńskiego portu wojennego. Pierwszym kierownikiem ZRW MW był kmdr Kazimierz Chmielewski. Po nim obowiązki przejął kmdr por. Cezary Braciszewski.
 
Ostatnim kierownikiem jednostki w marynarskim mundurze był kmdr por. Piotr Kowara. Od stycznia 2007 roku ZRW MW kieruje, już jako pracownik wojska, kmdr por. rez. Cezary Braciszewski. Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW, zajmuje się opracowywaniem i wydawaniem specjalistycznych wydawnictw MW, książek marynistycznych, miesięcznika „Bandera” i innych dokumentów nieodzownych w pracy jednostek MW. Od 2000 roku Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW posiada odznakę pamiątkową zatwierdzoną przez byłego ministra Obrony Narodowej Bronisława Komorowskiego. W wyniku reorganizacji systemu dowodzenia Wojska Polskiego, od 1 stycznia 2014 roku ZRW MW podporządkowany został dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Zespół liczy 24 pracowników.