Zastępca Dowódcy 3. Flotylli Okrętów

Komandor Wojciech SOWA urodził się 28 marca 1966 roku w Wałdowie. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1990 roku rozpoczął służbę w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego MW na stanowisku hydrologa na ORP Kopernik. Rok później objął stanowisko starszego oficera hydrografa, a w 1994 roku stanowisko dowódcy działu nawigacyjnego. W latach 1996 - 1998 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy okrętu, a od 30 września 1998 roku dowódcy okrętu. Po ukończeniu podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Akademii Marynarki Wojennej w czerwcu 2003 roku wyznaczony został na stanowisko szefa Pionu Radionawigacji w sztabie dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. W latach 2006 - 2010 pełnił obowiązki szefa Sztabu - zastępcy dowódcy dZH MW. Następnie, od 27 sierpnia 2010 roku, powierzono mu stanowisko dowódcy dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Od 1 kwietnia 2016 roku do 18 marca 2018 roku pełnił obowiązki na stanowisku szefa sztabu 3. Flotylli Okrętów. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 542 z dnia 27 lutego 2018 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 3. Flotylli Okrętów.

Kmdr Wojciech SOWA został odznaczony „Morskim Krzyżem Zasługi”, złotymi medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, „Siły zbrojne w służbie ojczyzny” oraz „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. W czasie dowodzenia ORP Kopernik został także wyróżniony honorowym tytułem i odznaką „Wzorowy Dowódca”.

Jest żonaty i ma dwie córki. Interesuje się sportem, muzyką i filmem. Czynnie uprawia bieganie na średnich i długich dystansach.
kmdr Wojciech SOWA
Autor zdjęcia: MW RP