cover image

Współpraca ze społeczeństwem

  • Porozumienia ...
    Porozumienia o współpracy 3. Flotylli Okrętów
  • Asysta ...
    Wojskowa Asysta Honorowa
  • Kluby Wojskowe
    Ukierunkowane na rozwój kulturalny kadry, pracowników RON oraz ich rodzin