3. Flotylla Okrętów

im. komandora Bolesława Romanowskiego

 • 01
  W skład dywizjonu Okrętów Bojowych wchodzą dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, trzy okręty rakietowe typu Orkan oraz korwety: zwalczania okrętów podwodnych i patrolowa.  Zadania do jakich są przeznaczone to m.in. wykonywanie pojedynczych i zespołowych uderzeń rakietowych na okręty nawodne i statki przeciwnika, zwalczanie sił napadu powietrznego przeciwnika, osłona przeciwokrętowa własnych okrętów nawodnych i statków, osłona przeciwlotnicza własnych okrętów nawodnych i statków oraz patrolowanie, ochrona własnych szlaków komunikacyjnych i wyznaczonych rejonów oraz poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych.
  zobacz więcej
 • 02
  W skład dywizjonu Okrętów Podwodnych wchodzą 3 okręty (jeden typu Kilo oraz 2 typu Kobben). Okręty podwodne są wykorzystywane do operacji rozpoznania, działań rozpoznawczo-uderzeniowych, uderzeniowych, a także do przerywania i tworzenia blokad morskich oraz osłony zespołów okrętów nawodnych.
  zobacz więcej
 • 03
  Dywizjon Okrętów Wsparcia jest jedną z najmłodszych jednostek polskiej Marynarki Wojennej, jednakże dysponuje niezwykle doświadczoną kadrą i sprawdzonym wielokrotnie wyposażeniem. W jego skład wchodzą dwa duże okręty ratownicze ORP Lech i ORP Piast, okręt szkolny ORP Wodnik, dwa kutry ratownicze ORP Maćko i ORP Zbyszko oraz Brzegowa Grupa Ratownicza. Jednostka przeznaczona jest między innymi do:
  zobacz więcej
 • 04
  Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW jest dywizjonem morskim z autonomicznymi systemami radionawigacyjnymi i geodezyjnymi, z własną bazą środków transportowych, podlegającym Dowódcy 3 Flotylli Okrętów. W skład dywizjonu wchodzą okręty ORP Arctowski, ORP Heweliusz, ORP Iskra, dwa kutry i trzy motorówki hydrograficzne oraz pododdziały zabezpieczenia radionawigacyjnego, topogeodezyjnego i transportowego.
  zobacz więcej
 • 05
  Jednostki pływające grupy Okrętów Rozpoznawczych (gOR) to główne siły Marynarki Wojennej przeznaczone do prowadzenia działań w zakresie rozpoznania pola walki. W skład gOR-u wchodzą dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego: ORP Nawigator i ORP Hydrograf.
  zobacz więcej
 • 06
  Komenda Portu Wojennego Gdynia jest największym oddziałem gospodarczym Marynarki Wojennej. Jako jednostka wojskowa o profilu logistycznym zabezpiecza i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie Wojennym Gdynia oraz jednostki wojskowe bazujące w garnizonach Gdynia i Gdańsk.
  zobacz więcej
 • 07
  Poligon Kontrolno-Pomiarowy Marynarki Wojennej jest jednostką wsparcia bojowego, przeznaczoną do planowania i realizowania działalności związanej z pomiarami i minimalizacją pól fizycznych oraz demagnetyzacją okrętów.
  zobacz więcej
 • 08
  43. Batalion Saperów stacjonuje na Półwyspie Helskim w miejscowości Rozewie i wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem 43. Batalionu Saperów jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił 3. FO, między innymi tworzenie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika.
  zobacz więcej
 • 09
  9. Dywizjon Przeciwlotniczy jest oddziałem taktyczno - ogniowym przeznaczonym do osłony stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów manewrowego bazowania oraz innych obiektów MW. Dywizjon jest zdolny samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi środkami przeciwlotniczymi zwalczać cele powietrzne pojedyncze oraz grupowe, lecące z dowolnego kierunku na małych i średnich wysokościach niezależnie od warunków atmosferycznych, pory roku i doby.
  zobacz więcej
 • 10
  Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego.
  zobacz więcej
 • 11
  Działalność żeglarska w Marynarce Wojennej rozpoczęła się w październiku 1946 roku powołaniem sekcji żeglarskiej w Klubie Sportowym „Flota”. Nowo sformowana jednostka wojskowa liczyła 10 etatów w tym 9 wojskowych i jeden cywilny. Komendantem Ośrodka został kmdr Stanisław Żochowski. Działalność Ośrodka cieszyła się dużym zainteresowaniem ówczesnego dowódcy Marynarki Wojennej, kontradmirała Włodzimierza Steyera.
  zobacz więcej
 • 12
  ORP Błyskawica poza rolą okrętu - muzeum spełnia szereg innych istotnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja reprezentacyjna. Tu odbywają się liczne uroczystości, spotkania, konferencje i sympozja. Tradycją stały się promocje absolwentów Akademii Marynarki Wojennej na pierwszy stopień oficerski na pokładzie okrętu, a także nominacje i odznaczenia kadry zawodowej oraz pracowników Marynarki Wojennej. Tu również odbywają się pasowania na pierwszoklasistów, przyrzeczenia harcerskie i inne zajęcia dla szkół i przedszkoli tak, aby od najmłodszych lat kształtować świadomość i wychowywać w duchu „Polski Morskiej”.
  zobacz więcej
 • 13
  Zespół Redakcyjno - Wydawniczy Marynarki Wojennej (ZRW MW), jako samodzielna jednostka został powołany 1 lipca 1994 r. zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP. Powstał z połączenia Wydziału Wydawniczego i Drukarni Sztabu MW, oraz redakcji czasopism Marynarki Wojennej: „Bandera” i „Przegląd Morski”.
  zobacz więcej
 • 14
  Klub Marynarki Wojennej jest główną instytucją kultury i oświaty Marynarki Wojennej. Realizuje zadania instruktorsko-metodyczne na rzecz wszystkich jednostek Marynarki Wojennej. Pracuje na rzecz upowszechniania dorobku i tradycji morskiego rodzaju sił zbrojnych, organizuje działalność środowiskową, artystyczną i turystyczno-krajoznawczą oraz rekreacyjną.
  zobacz więcej