3 Flotylla Okrętów

im. komandora Bolesława Romanowskiego

 • 01
  W skład dywizjonu Okrętów Bojowych wchodzą dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, trzy okręty rakietowe typu Orkan oraz korweta zwalczania okrętów podwodnych. Zadania do jakich są przeznaczone to m.in. wykonywanie pojedynczych i zespołowych uderzeń rakietowych na okręty nawodne i statki przeciwnika, zwalczanie sił napadu powietrznego przeciwnika, osłona przeciwokrętowa własnych okrętów nawodnych i statków, osłona przeciwlotnicza własnych okrętów nawodnych i statków oraz patrolowanie, ochrona własnych szlaków komunikacyjnych i wyznaczonych rejonów oraz poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych.
  zobacz więcej
 • 02
  W skład dywizjonu Okrętów Podwodnych wchodzą 3 okręty (jeden typu Kilo oraz 2 typu Kobben). Okręty podwodne są wykorzystywane do operacji rozpoznania, działań rozpoznawczo-uderzeniowych, uderzeniowych, a także do przerywania i tworzenia blokad morskich oraz osłony zespołów okrętów nawodnych.
  zobacz więcej
 • 03
  Dywizjon Okrętów Wsparcia jest jedną z najmłodszych jednostek polskiej Marynarki Wojennej, jednakże dysponuje niezwykle doświadczoną kadrą i sprawdzonym wielokrotnie wyposażeniem. W jego skład wchodzą dwa duże okręty ratownicze ORP Lech i ORP Piast, okręt szkolny ORP Wodnik, dwa kutry ratownicze ORP Maćko i ORP Zbyszko oraz Brzegowa Grupa Ratownicza. Jednostka przeznaczona jest między innymi do:
  zobacz więcej
 • 04
  Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW jest dywizjonem morskim z autonomicznymi systemami radionawigacyjnymi i geodezyjnymi, z własną bazą środków transportowych, podlegającym Dowódcy 3 Flotylli Okrętów. W skład dywizjonu wchodzą okręty ORP Arctowski, ORP Heweliusz, ORP Iskra, dwa kutry i trzy motorówki hydrograficzne oraz pododdziały zabezpieczenia radionawigacyjnego, topogeodezyjnego i transportowego.
  zobacz więcej
 • 05
  Jednostki pływające grupy Okrętów Rozpoznawczych (gOR) to główne siły Marynarki Wojennej przeznaczone do prowadzenia działań w zakresie rozpoznania pola walki. W skład gOR-u wchodzą dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego: ORP Nawigator i ORP Hydrograf.
  zobacz więcej
 • 06
  Komenda Portu Wojennego Gdynia jest największym oddziałem gospodarczym Marynarki Wojennej. Jako jednostka wojskowa o profilu logistycznym zabezpiecza i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie Wojennym Gdynia oraz jednostki wojskowe bazujące w garnizonach Gdynia i Gdańsk.
  zobacz więcej
 • 07
  Poligon Kontrolno-Pomiarowy Marynarki Wojennej jest jednostką wsparcia bojowego, przeznaczoną do planowania i realizowania działalności związanej z pomiarami i minimalizacją pól fizycznych oraz demagnetyzacją okrętów.
  zobacz więcej
 • 08
  43 Batalion Saperów stacjonuje na Półwyspie Helskim w miejscowości Rozewie i wchodzi w skład 3 Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem 43 Batalionu Saperów jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił 3 FO, między innymi tworzenie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika.
  zobacz więcej
 • 09
  9 Dywizjon Przeciwlotniczy jest oddziałem taktyczno - ogniowym przeznaczonym do osłony stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów manewrowego bazowania oraz innych obiektów MW. Dywizjon jest zdolny samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi środkami przeciwlotniczymi zwalczać cele powietrzne pojedyncze oraz grupowe, lecące z dowolnego kierunku na małych i średnich wysokościach niezależnie od warunków atmosferycznych, pory roku i doby.
  zobacz więcej
 • 10
  Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego.
  zobacz więcej
 • 11
  Działalność żeglarska w Marynarce Wojennej rozpoczęła się w październiku 1946 roku powołaniem sekcji żeglarskiej w Klubie Sportowym „Flota”. Nowo sformowana jednostka wojskowa liczyła 10 etatów w tym 9 wojskowych i jeden cywilny. Komendantem Ośrodka został kmdr Stanisław Żochowski. Działalność Ośrodka cieszyła się dużym zainteresowaniem ówczesnego dowódcy Marynarki Wojennej, kontradmirała Włodzimierza Steyera.
  zobacz więcej
 • 12
  ORP Błyskawica poza rolą okrętu - muzeum spełnia szereg innych istotnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja reprezentacyjna. Tu odbywają się liczne uroczystości, spotkania, konferencje i sympozja. Tradycją stały się promocje absolwentów Akademii Marynarki Wojennej na pierwszy stopień oficerski na pokładzie okrętu, a także nominacje i odznaczenia kadry zawodowej oraz pracowników Marynarki Wojennej. Tu również odbywają się pasowania na pierwszoklasistów, przyrzeczenia harcerskie i inne zajęcia dla szkół i przedszkoli tak, aby od najmłodszych lat kształtować świadomość i wychowywać w duchu „Polski Morskiej”.
  zobacz więcej
 • 13
  Zespół Redakcyjno - Wydawniczy Marynarki Wojennej (ZRW MW), jako samodzielna jednostka został powołany 1 lipca 1994 r. zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP. Powstał z połączenia Wydziału Wydawniczego i Drukarni Sztabu MW, oraz redakcji czasopism Marynarki Wojennej: „Bandera” i „Przegląd Morski”.
  zobacz więcej
 • 14
  Klub Marynarki Wojennej jest główną instytucją kultury i oświaty Marynarki Wojennej. Realizuje zadania instruktorsko-metodyczne na rzecz wszystkich jednostek Marynarki Wojennej. Pracuje na rzecz upowszechniania dorobku i tradycji morskiego rodzaju sił zbrojnych, organizuje działalność środowiskową, artystyczną i turystyczno-krajoznawczą oraz rekreacyjną. Organizując przedsięwzięcia dla środowiska wojskowego oraz mieszkańców regionu, placówka umacnia więzi wojska ze społeczeństwem. Klub Marynarki Wojennej współpracuje z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, a także z cywilnymi instytucjami kulturalnymi regionu.
  zobacz więcej