OSŻ MW

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW

Działalność żeglarska w Marynarce Wojennej rozpoczęła się w październiku 1946 roku powołaniem sekcji żeglarskiej w Klubie Sportowym „Flota”. Początek sezonu żeglarskiego 1947 roku był bodźcem do utworzenia, rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0155/Org. z 28 maja 1947 roku, Morskiego Ośrodka Sportów Wodnych, który mieścił się w basenie nr 8 portu gdyńskiego.
Działalność żeglarska w Marynarce Wojennej rozpoczęła się w październiku 1946 roku powołaniem sekcji żeglarskiej w Klubie Sportowym „Flota”. Początek sezonu żeglarskiego 1947 roku był bodźcem do utworzenia, rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0155/Org. z 28 maja 1947 roku, Morskiego Ośrodka Sportów Wodnych, który mieścił się w basenie nr 8 portu gdyńskiego. Nowo sformowana jednostka wojskowa liczyła 10 etatów w tym 9 wojskowych i jeden cywilny. Komendantem Ośrodka został kmdr Stanisław Żochowski.
 
Działalność Ośrodka cieszyła się dużym zainteresowaniem ówczesnego dowódcy Marynarki Wojennej, kontradmirała Włodzimierza Steyera, co wyrażane było częstymi wizytami na pokładach jachtów. Sezon żeglarski 1948 roku, Ośrodek rozpoczął z 6 jachtami: Komandor, Bosman, Bałtyk, Komodor, Jantar i Hetman. Działalność Morskiego Ośrodka Sportów Wodnych ukierunkowana była na organizację szkolenia żeglarskiego kadry i podchorążych Marynarki Wojennej, organizację rejsów morskich oraz popularyzację Polskiej Bandery Wojennej.
 
30 kwietnia 1953 roku, rozkazem Szefa Sztabu Generalnego nr 026, Morski Ośrodek Sportów Wodnych został przeformowany i przeniesiony na teren basenu jachtowego. W roku 1973 nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, a rok później oficjalnie otwarto nowy budynek Ośrodka. Pierwszym komendantem OSŻMW został kmdr Czesław Cześnik – budowniczy Ośrodka.
 
Obecnie OSŻ MW to: etatowo 35 osoby (w tym 5 pracowników wojska), 24 jednostki pływające w tym 12 jachtów pełnomorskich, 5 jachtów zatokowych, 7 łodzi motorowych.
 
Komendantem Ośrodka jest kmdr por. Maciej Osika. Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej przeznaczony jest do prowadzenia szkolenia żeglarskiego i motorowodnego w ramach kursów doskonalenia kadry WP i praktyk podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto Ośrodek organizuje i zabezpiecza rejsy nawigacyjno-szkoleniowe kadry WP i podchorążych AMW.